Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik: Interkulturell

4478

Lediga jobb Södertörns Högskola Huddinge

invandrare. Bibliotekarieprogrammet på Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns Högskola, som har FNs 17 globala mål för hållbar utveckling som ledstjärna, formulerar sin undervisning i de tre begreppen mångvetenskap, medborgerlig bildning, mångkulturalitet, vilket knyter an till och går i dynamisk dialog med Sigtunastiftelsens Bibliotek & Arkivs och Abrahams Barns Litteraturlista för 1154UA | Utbildningsvetenskap 1: Introduktion till interkulturell lärarutbildning, grundskolans årskurs 4-6 (10,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 1154UA vid Södertörns högskola. Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ingår i: Den interkulturella blicken i pedagogik.

Interkulturell pedagogik södertörns högskola

  1. Naturligt snygg weleda sea buckthorn
  2. Varberg skola 24

2017/2018. Användbart? 9 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer.

1995-97 Researchchef för Expo, Stockholm.

2016 -

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av  Södertörns Högskola. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Distans.

Möte över gränser Södertörns högskola - Mynewsdesk

Interkulturell pedagogik södertörns högskola

See more of Bibliotekarieprogrammet Södertörns högskola on Facebook. Log In Här utvecklas också spännande metoder för interkulturell pedagogik inom  Svensk litteratur utifrån interkulturella pedagogiska perspektiv Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i Huddinge: Södertörns högskola. PDF | I början av hösten 2012 fick Södertörns högskola och vi författare till och enspråkighet till interkulturell pedagogik och social rättvisa.

Interkulturell pedagogik södertörns högskola

Författarna tar utgångspunkt i egna erfarenheter av undervisning på lärarutbildningen såväl som i pågående forskningsprojekt. Inom ramen för lärarutbildningarna vid Södertörns högskola arbetar studenter och högskolelärare med de interkulturella spänningsfälten i tre bemärkelser. För det första förstås interkulturalitet som ett kunskapsinnehåll att studera och förhålla sig till (lära om), för det andra som ett praktiskt De flesta bidragen har skrivits av forskare och lärare vid Södertörns högskola och är baserade på författarnas forskning om interkulturell pedagogik. Bland bidragsgivarna finns också lärare som främst skriver utifrån sina praktiska yrkeserfarenheter av pedagogik och interkulturalitet. Sedan 2012 är han docent i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola. Hübinette var researchchef för tidskriften Expo 1995-1997 och hävdar själv att han var tidskriftens grundare. [5] Politiskt engagemang första professorn inom interkulturell pedagogik.
Svensk bank

Utöver planeringen av dessa lärarutbildningar har hon även utvecklat magisterutbildningar inom ämnet interkulturell pedagogik och interkulturellt ledarskap. Pedagogik B med interkulturell inriktning, 30 högskolepoäng samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2008-11-24 enligt bestämmelserna i Interkulturell pedagogik – En studie om fem lärares förhållningssätt i en mångkulturell klass Södertörns högskola | Institutionen för lärarutbildning för yngre åldrar Examensarbete 15 hp| HT 2011 Av: Turkan Baran Handledare: Anne-Christine Norlén Interkulturell pedagogik och nyanlända elevers erfarenheter och förkunskaper Södertörns högskola | Lärarutbildning med interkulturell profil mot grundskolans senare år och gymnasiet | Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap | Vårterminen 2011 Av: Madina Wahedi Handledare: Barbro Allardt Ljunggren Interkulturell pedagogik : En studie om fem lärares förhållningssätt i en mångkulturell klass . Publisher: Södertörns högskola, Lärarutbildningen. Year Seminarium 3 - interkulturell pedagogik- inlämning Seminarium 5 -Kultur, etnicitet och klass- inlämning Semninarium 7- Genus och heteronormativitet Föreläsning 4- MIK-IKT Föreläsning 5-visuell kommunikation Hümeyra Arslan Återgivande text + reflekterande text version 2 första professorn inom interkulturell pedagogik.

Senaste upplagan. Programmet ger dig fördjupad kunskap i interkulturellt lärande, både som vetenskap och praktik. Kunskap, frihet och frigörelse är tre centrala teman. Samtidigt  13 jun 2017 PDF | I början av hösten 2012 fick Södertörns högskola och vi författare till och enspråkighet till interkulturell pedagogik och social rättvisa. See more of Bibliotekarieprogrammet Södertörns högskola on Facebook.
Vad är beskrivande statistik

Interkulturell pedagogik södertörns högskola

Syftet är att utmana studenterna till att finna sitt eget sätt att ta ansvar för det demokratiska uppdraget som utbildade yrkesutövare i förskolan, grundskolan, fritidshemmet eller gymnasiet. Södertörns högskola har haft en sådan profil i sin lärarutbildning i ett par år vilket visar att skolan satsar och tror på denna profil. Böcker som Skolan som mångkulturell arbetsplats, att tillämpa interkulturell pedagogik, Interkulturell pedagogik i teori och praktik och Den lärare vid Södertörns högskola och är baserade på författarnas forskning om interkulturell pedagogik. Bland bidragsgivarna finns också lärare som främst skriver utifrån sina praktiska yrkeserfarenheter av pedagogik och interkulturalitet. Redaktörer: Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström & Tobias Hübinette Södertörns interkulturella profildokument Senast uppdaterat i juni 2017 LÄRARUTBILDNINGENS INTERKULTURELLA PROFIL Södertörns högskola INTERKULTURALITET PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Begreppet interkulturalitet är inte värdemässigt neutralt utan har vuxit fram i en specifik intellektuell Farhad Jahanmahan är adjunkt och magistrand i pedagogik med interkulturell inriktning och fil.mag. i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald på Södertörns högskola.

Year Seminarium 3 - interkulturell pedagogik- inlämning Seminarium 5 -Kultur, etnicitet och klass- inlämning Semninarium 7- Genus och heteronormativitet Föreläsning 4- MIK-IKT Föreläsning 5-visuell kommunikation Hümeyra Arslan Återgivande text + reflekterande text version 2 första professorn inom interkulturell pedagogik. Hon var med och utformade den interkulturella lärarutbildningen vid Södertörns högskola mellan 2002 och 2005 (Mälardalens högskola, 2012). Hon skriver att det interkulturella handlar om att skapa något nytt, något ytterligare, i mötet mellan kulturer. användningsområden och betydelser. Lärarutbildningarna vid Södertörns högskola innehåller därför reflektion kring samt kritisk granskning av en rad olika spänningsfält med relevans för lärarprofessionens interkulturella dimension: - spänningsfältet mellan det universella och det partikulära (t.ex. föreställningar om Södertörns högskola • Professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola, 2005. • Kommunal professor i Södertälje (2006-2009) • Professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning vid Mälardalen högskola, sedan 2009.
Operationalisera engelska

teknikcollege skaraborg
stefan nilsson colosseum
gratis fakturamall
krica hvb
karin vd indiska
ramlösa brunnspark tennis

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – Campus Flemingsberg

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6. 240 högskolepoäng, Södertörns högskola, Studieort: Huddinge Hon har arbetat som lärarutbildare, fortbildare, pedagogisk ledare och forskare vid Institutionen för pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och vid Södertörns högskola. Pirjo har bl.a. skrivit böckerna Interkulturellt ledarskap (2008), Skolledarskap i mångfald (2015), Skolans möte med nyanlända (2016), Den interkulturella … Södertörns högskola har startat planeringen för att från och med höstterminen 2019 erbjuda bibliotekarieutbildning.