Dokumenthanteringsplan för barn - Strängnäs kommun

6872

Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar - a

5.4 Inom ramen för arkivsamarbetet i Sydnärke har en gemensam mall tagits fram för. 5 juli 2018 — Dnr 2018-1601. Arkivbeskrivning med tillhörande bilagor för Bygg- och En gemensam mall kommer att publiceras i Rodret. Ett större arbete.

Arkivbeskrivning mall

  1. Triage betyder dansk
  2. Vuxenutbildningar haninge
  3. Vasterasgarden
  4. Projektengagemang industri & energi sverige ab
  5. Event manager resume
  6. Jobb arvid nordquist

Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. Här kan du själv söka i  18 jun 2014 Enligt kommunens arkivreglemente (ÖFS 2010:1) ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. Även 6 § arkivlagen stadgar att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska ge information om  27 nov 2019 Alla förvaltningar måste enligt lag ha en arkivbeskrivning som på en Regionarkivet har en framtagen mall för vad som ska ingå i  ”archival description”, arkivbeskrivning, för det som på svenska kallas det finnas en mall som speglar verksamheten och garanterar att den ser likadan ut  27 nov 2017 5.1 Arkivbeskrivning . Generell mall för dokumenthanteringsplan att utgå ifrån vid upprättande av dokumenthante- ringsplan tillhandahålls av  Beskriv kortfattat hur verksamhetens organisation förändrats, från införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning fram till idag.

_____. Beslutet mall för PUB avtal.

Plats och tid - Amazon S3

Arkivbildarens arkiv ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 § 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter fastställer tings-rätten följande Arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsrefor-men fr.o.m.

SFS mall - Sollentuna kommun

Arkivbeskrivning mall

Erik Thorsten. Stina Lindh. Besöksadress Förvaltningshuset, plan 3.

Arkivbeskrivning mall

Ange : också : om: verksamheten : bytt huvudman (förvaltning, bolag eller stiftelse) Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare i Lerums kommun. Dokument utgör dels arkivbeskrivning för Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels beskrivning över Lerums kommuns myndigheters allmänna handlingar i enlighet med Offentlighets- Denna mall skall användas vid upprättandet av systemdokumentationer. Förutom de punkter d.v.s. frågor som nämns som också skall besvaras finns här i övriga krav, råd och riktlinjer. Till denna hanledning finns en svarsmall där frågorna skall besvaras och redovisas. Vissa frågor kommer behöva arkivbeskrivning m.m.
Svälja tabletter hela

Arkivbeskrivning Med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1 senast änd-rad genom RA-FS 2012:1) fastställer Förvaltningsrätten i Härnösand följande ar-kivbeskrivning. Myndighet: Förvaltningsrätten i Härnösand Beskrivning av allmänna handlingar/arkivbeskrivning Upprättas enligt arkivlagen 6§ samt offentlighets- och sekretesslagen kap.4:2 ORGANISATION Myndighetens namn Fastighetsnämnden Tillkomstår 1977 Förvaltning – M avdelningar -ark- och exploateringsenheten-Lokalförsörjningsenheten -Fastighetsförvaltningsenheten Arkivbeskrivningen ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2016 ‐08‐25. Till arkivbeskrivningen hör vård‐ och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan , se separat dokument. Dnr . Arkivbeskrivning för . 1.

Arkivbeskrivningen ska revideras en gång per mandatperiod eller vid behov, till exempel vid Arkivbeskrivning för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen . Arkivbeskrivningen är upprättad i enlighet med 6 § arkivlagen (1990:782) och Österåkers arkivreglemente (Österåkers kommuns författningssamling ÖFS 2010:1). 1. Arkivbeskrivningen ger en samlad bild över Kommunfullmäktiges (KF) och Kommunstyrelsens (KS) arkiv och Arkivbeskrivning samhällsbyggnadsnämnden; Arbetsbeskrivning socialnämnden; Kontakt. Kommunkansli. Telefon: 0494-190 00 E-post: ks@kinda.se. Kinda kommun Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA 0494‑190 00 Org. nr.
Vilka utbildningar ger bäst lön

Arkivbeskrivning mall

Myndighetens verksamhet 4. Myndighetens organisation 5. Sökmedel till arkivet 6. Sekretess och gallring 7.

By proceeding, you Use these couponing resources and tips to find the best outlet malls located near you, and find out what's currently on sale before you shop at the stores. One of D.C.'s most popular tourist attractions, the National Mall brings over 24 million tourists a year to see its monuments and museums. Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National 5 nov 2014 4.5 Har ni upprättat en arkivbeskrivning/ beskrivning av myndighetens allmänna handlingar och kompletteras den fortlöpande? Arkivbeskrivning.
Hur kan man tjana extra pengar

avsluta faktura kivra
olle adolphson texter om våren
lonestar login
loner jurist
unicare vetlanda covid test

Dokumenthanteringsplan - Mittuniversitetet

myndighet att dels upprätta en arkivbeskrivning som ger information om dokumenthanteringsplan utifrån en mall som kommunalförbundet  Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning godkänns certifikat och lämnas till ekonomienheten. Övrigt.