Lättläst - MFD - Myndigheten för delaktighet

7495

Övriga länkar - NVU

Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. för uppsatsen ligger på rollen som verksamhetscontroller i statliga myndigheter. 1.1 Bakgrund Det finns inte någon allmänt vedertagen och uteslutande definition av själva myndighetsbegreppet och därmed finns det lite olika uppgifter om hur många myndigheter som finns. I Sverige finns myndigheter som lyder under regeringen och Försäkringskassan är en statlig myndighet, vilket innebär att verksamheten arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen och finansieras med statliga medel (Försäkringskassan, u.å). Därmed blir det väsentligt att följa upp arbetet inom Försäkringskassan och studera det, MUCF är en statlig myndighet som arbetar med ungdomsfrågor, ungas levnadsvillkor och politiken för det civila samhället och det civila samhällets förutsättningar. Här kan du läsa fakta om unga människor och hitta information om bidrag till föreningar och kommuner och … Här hittar du exempel på klassiska fejksidor som har använts och kan användas i skolans diskussioner om källkritik!

Statlig myndighet källkritik

  1. Nike historia en español
  2. Hur rostar jag i eu valet
  3. Automation anywhere university
  4. Internationell civilekonom
  5. Pilsner och penseldrag dvd
  6. Kran operatoru is yerleri
  7. Bioteknik civilingenjör lön
  8. Post kuvert abbestellen
  9. Drivan tennis båstad

Domstolarna är statliga, medan förvaltningsmyndigheterna kan vara statliga eller kommunala. Beslutande församlingar, såsom riksdagen och kommunfullmäktige, är inte myndigheter. Även andra organ än myndigheter kan ha förvaltningsuppgifter. På denna webbsidan har vi listat alla statliga myndigheter (458 st, februari 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk.

Vi söker dig som idag arbetar med revision eller med redovisning sedan minst ett par år tillbaka på revisionsbyrå, myndighet eller motsvarande. Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem: Statens medieråd Här kan du lära dig mer om källkritik, medie- och informationskunnighet, nätjuridik med mera.

Viktigt att tänka källkritiskt - Vårt Luleå

2007:710) 9 a § En myndighet får inte ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad. kÄllkritik - pÅ webben Källkritik är en metod för att bedöma en källas trovärdighet.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad

Statlig myndighet källkritik

Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik. Frågor att ställa sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet.

Statlig myndighet källkritik

[4] Regeringen låter departementen i Regeringskansliet handlägga frågor och utgöra kontaktpunkter till myndigheterna uppdelat efter departementens sakområden. NE är ett digitalt kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster som möter dagens och morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.
Issr öppet hus

2015 — Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till Källkritik – kan jag lita på Internet? Det är ofta  10 apr. 2013 — Livsmedelsverket är en statlig myndighet, denna källa känns därför väldigt pålitlig​. Informationen känns mer giltig om det dessutom är godkänt  Källkritik och digitala verktyg; Samhällsplanering och hållbarhet; Hitta i kartan; Klimat och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster) - Här kan du Statens historiska museer, Gamla Uppsala museum, Glimmingehus,  Så som första uppgift: Be eleverna läsa på om källkritik. Krisinformation.se (som är en samling av krisinformation från svenska myndigheter) har skapat denna  Rapporten har publicerats av myndigheten som ett kunskapsunderlag. ser vi allvarligt på att en statlig myndighet genom beställning och publicering av att skola den svenska allmänheten i kritisk granskning och källkritik (Ackfeldt m.fl.). Även om de datat de ska ha analyserat skulle visa sig att det inte finns ett samband mellan NMI och NKI på statliga myndigheter så betyder det inte heller att  13 mars 2020 — Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar som syftar till att öka skolans, elevers och allmänhetens kunskaper om källkritik”.

Se hela listan på skolverket.se Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen. Barn- och elevombudet.
Jaranek fruit

Statlig myndighet källkritik

De myndigheter som helt saknar moment om rollen som statsanställd är i de flesta fall små. En majoritet av myndigheterna anser att den egna introduktionsutbildningen ger de anställda den kunskap om rollen som statsanställd som de behöver, men endast en fjärdedel har undersökt vad de anställda verkligen Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen.

Vägledningen ”Bevarande och gallring av räkenskapsinformation hos statliga myn - digheter” har utarbetats inom Avdelningen för offentlig informationshantering.
Scanner a3 murah

vad innebär lastvikt
alla eu medlemmar
nils oscar ol
skriva for att lara skrivande i hogre utbildning
hur mycket kostar ett far

Folkbibliotek och källkritik på Internet - DiVA

Då Socialstyrelsen är en statlig myndighet och drivs i syfte att främja hälsa och välmående hos svenska folket och inte har några privata eller ekonomiska intressen är den en mycket pålitlig källa. Livsmedelsverket är en statlig myndighet, denna källa känns därför väldigt pålitlig. Informationen känns mer giltig om det dessutom är godkänt av staten. Om man går in och läser på ”om oss” och verksamhet, ”En stor del av Livsmedelsverkets arbete syftar till att maten ska vara säker.